UNITOPIA

KØBENHAVNS UNIVERSITET 2018

Med UNITOPIA skabte Steen & Hejlesen og Den Sorte Skole en posthuman fremtidsfarce med vores højborg for uddannelse og forskning som hovedaktør. 

Flokken af mennesker på Frue Plads bliver suget helt ind i Steen & Hejlesens sansefusionerende fabuleren over Universitets oprindelse 

og mulige fremtidsscenarier.

Stærkt forplanter storskalainstallationen sig til kroppen via musikken, der fysisk dunker ind i kød og knogler. MONNA DITHMER, POLITIKEN

Koncept, videodesign og animation: Steen & Hejlesen

Musik, performance og Koncert: Den Sorte Skole

Tegninger: Signe Parkins

Co-produktion: Metropolis Festival